Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Doanh nghiệp niêm yết thông tin được mọi người tin tưởng

Như một sự chứng nhận cho sự lớn mạnh và phát triển, doanh nghiệp là: những công ty có đủ điều kiện để đưa cổ phiếu ra giao dịch trên sàn chứng khoán đều chiếm được niềm tin từ các đối tác, khách hàng…
 
theo dõi bảng tin chứng khoán
Niêm yết thông tin chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ điều kiện vào giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK). 
Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định Chính phủ số 14/2007/NĐ-CP ban hành ngày 19 tháng 01 năm 2007 đã nêu rất rõ tiêu chuẩn về SGDCK và TTGDCK. Tuy nhiên, nhìn chung tiêu chuẩn ở SGDCK cao hơn tiêu chuẩn ở TTGDCK.

Vì SGDCK và TTGDCK là nơi giao dịch tập trung và có tiêu chuẩn cao nhất nên các cổ phiếu giao dịch ở đây thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư hơn là giao dịch ở nơi khác hoặc không giao dịch. Nhờ đó, cổ phiếu công ty trở nên thanh khoản hơn, được nhà đầu tư đánh giá cao hơn so với trước khi chưa niêm yết, đặc biệt là khả năng huy động vốn qua các hình thức khác nhau như phát hành cổ phiếu, trái phiếu, giảm chi phí huy động vốn cho doanh nghiệp. Ngoài ra, việc niêm yết cổ phiếu công ty sẽ nâng cao hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp, chiếm được niềm tin của khách hàng cũng như đối tác giao dịch, thu hút các nhà đầu tư lớn và các tổ chức tài chính.
Bảo Việt luôn có cổ phiếu Blue Chip dẫn đầu
Một trong những doanh nghiệp sau khi niêm yết đã chiếm được nhiều cảm tình từ các khách hàng, các nhà đầu tư cũng như các tổ chức tài chính khác là tập đoàn Bảo Việt (BVH), BVH luôn là cổ phiếu Blue chip dẫn đầu. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Bảo Việt (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay là 5 năm, Tập đoàn Bảo Việt ẫn đang giữ vững vai trò hàng đầu về cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, quản lý quỹ, chứng khoán và đầu tư. 

Nguồn: http://lanphuongsky.blogspot.com/2014/05/doanh-nghiep-niem-yet-chiem-duoc-niem-tin-tu-cong-chung.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét